شنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۵

جان را او می ستاند که جان داد ولا غیر

منبع عکس فارس نیوز (اعدام سارق بانک ملی اصفهان مرد پیر : اعدام هر انسانی بنا به هر دلیلی اقدامی غیر منطقی و نامشروع و محکوم است