شنبه، تیر ۰۳، ۱۳۸۵

فیلتر شکن و پرکسی

اعدام عملی غیر انسانی وبه دور از تمدن بشری است
جان ان می ستاند که جان داد
؟
من بعد سعی خواهم کرد در بلاگر نیزهمانند بلاگفا همه هفته ویا روزانه لیست
.پرکسی ها وفیلتر شکن ها جدید را برای مقابله با فیلترینگ و سانسور در اختیار دوستان قرار بدهم
فیلترشکن و پرکسی ها روز 23 مهر ماه به رنگ قرمز
فیلتر شکن و پرکسی جدید به تاریخ 25 ابان ماه به رنگ صورتی
فیلتر شکن و پرکسی 10 دهم دی ماه به رنگ
ابی
نرم افزار UltraSurfرا از اینجا دانلود کنید برای عبور از فیلتر
پرکسی و فیلتر شکن 19 دی ماه
فیلتر شکن های جدید در بخش نظرات قابل دسترسی است

برچسب‌ها: