شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۵

انقلاب مخملیین

انقلاب مخملین راه اندازی انقلابی مخملیین بهتانی است که بر را مین جهانبگلو بستند ؟ حال این سوال پیش میایید چگونه یک استاد دانشگاه و با چه روابط وضوابطی قادر بوده که در ایران انقلاب دیگری پایه گذاری کند جهانبگلور که شاید قبل از دستگیریش عده ای محدود او را می شناختند .عدهای از شاگردانش و همفکرانش چگونه او که هیچگاه صاحب پست و منصبی در بارگاه جمهوری اسلامی نداشته .حال در صدد راه اندازی انقلابی ان هم از نوع مخملیین بوده .اتهام را مین جهانبگلو.که همان راه اندازی انقلاب مخملین توسط ارتباط با بیگانگان عنوان شده در نظر هر انسان ازاد اندیش به داستانی کمیک و طنز شباهت دارد تا نزدیک به واقعیت ؟ در شگفتم دولتمردانی که چنین اتهامی بر او وارد کرده اند ایا با تاریخ و شکل گیری انقلابهای مشابه مد نظرشان ( مخملین ) و رنگین که در جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق روی داده .اشنای داشته اند یا صرف برداشت نام از این انقلابها اتهامی بر این انسان بیگناه بستند . به طور مثال به انقلاب نارنجی اوکراین که توسط ویکتور یوشچنکو ویولیا تیموشنکو برنامه ریزی و با حمایت مردم به نتیجه رسید . را مورد برسی قرار میدهم تا شباهت انرا به اتهام رامین جهانبگلو برسی کنم .خانم تیموشنکو که یکی بانیان اصلی ظهور انقلاب نارنجی در اوکراین بود وی یک تاجر بسیار موفق که در سن 31 سالگی مدیر عامل شرکت بنزین اوکراین رسید ودر چهار سال بعد 1995 مدیریت سازمان انرژی اوکراین را به دست گرفت و توانست با ارتباط با نخست وزیر سابق اوکراین لازارنکو توانست کنسرسیم عظیمی را بر پا کند .لازرنکو خود نیز سالها بعد به اتهام پولشوی عزل شد ؟ تیمو شنکو در سال 2001 به علت تخلفات مالی 41 رئز بازداشت شد در حالی که از سال 1999 پست معاونت نخست وزیر را در اخیار داشت ئر سال 2002 نیز توانست هفت درصد ارای انتخابات پارلمان را نیز از ان خود کند وهنگامی که دو سال بعد از ان انتخوابات ریاس ت جمهوری اغاز شد .به حمایت از یوشنجکو پرداخت و در جریان انقلاب نارنجی هر شب در میدان کیف پا بپای مردم حضور پیدا کرد .بدین ترتیب با توجه به پیروزی رسیدن انقلاب نارنجی دراوکرایین او نیز به سمت نخست وزیری را تصاحب کند ؟ ویا نمونه رخ داده از این انقلابهای رنگین در گرجستان توسط میخایشولی در براندازی شوارد نادزه روی داد ایا توسط یک استاد دانشگاه بر نامه ریزی شد که هیچ منصبی در دولت ان کشور نداشت ؟ یا توسط نمایندگان طرد شده مجلس که در دولت ان کشور داری نفوذ بوده اند ؟ و مثالی دیگر در مورد قرقیزستان که انقلاب رنگین دیگری توسط ریس سابق مجلس ان کشور پایگزاری شد ؟ وبه نتیجه رسید ؟ بنده هیچگاه متوجه نشدم چرا در جمهوری اسلامی هرکسی که تخصصی در کاری ندارد دست به انجام ان کار میزند ؟ رامین جهانبگلو که هیچ گاه سر رشته ای در سیاست نداشته و هرگز به عنوان یک مرد سیاسی درجه اول به این کار نورزیده حال به گمان دولتمردان در صدد براندازی نظام است ؟ و فرض بر این که اتهامی که بر ایشان جهانیگلو وارد شده صحیح بوده .چگونه ایشان با توسل به عوامل بیگانه قادر به بر پایی انقلاب مخملیین در جمهوری اسلامی می شدنند ؟ جمهوری اسلامی که خود داری ریس جمهوری مردمی با پشتوانه 20 میلیونی است ؟ایا در انجام این ماموریت انقلاب مخملین دولتمردان داخل حکومت نیز به یاری را مین جهانبگلو و عوامل خارجی می امدنند؟ ایا وزارت محترم اطلاعات نیز موفق به کشف ان دسته از عوامل داخلی در ون حکومت که قرار بود به جهانیگلو و عوامل خارجی در راستای رسیدن به انقلاب مخملین یاری رسانند شده است ؟ یا صرفنا موفق به شناسای رامین جهانبگلو شده اند ؟ شاید رامین جهانبگلو قرار بود با بقال سر کوچه اشان دست به اعتلاف جهت براندازی جمهوری اسلامی بزند ؟ چنانکه در تاریخ انقلابهای رنگین روی داده در چند سال اخیر بنگریم به خوب می توانیم مشاهده کنیم که تمامی این انقلابها از درون خود حکومت و توسط ناراضیانی که خود زمانی بر مسند حکومت بوده اند و بر اریکه حکومت و قدرت دسترسی داشتند ویا حداقل در میان جامعه به عنوان یک نارضی ومخالف شناخته شده بودند پایه ریزی و به نتیجه رسیده اند ؟ ونیز حمایت احاد جامعه را نیز نیاید از ذهن به دور کنیم چون در تمامی انقلابهای رنگین این مردم بوده اند که با امدن به خیابانها و راه اندازی تجمع ها باعث به ثمر رسیدن انقلاب های رنگین شدند ! امیدوارم روزی فرارا رسد که وزارت محترم اطلاعات که سریعا جاسوسها و عوامل بیگانه را شناسای میکند توانای ان را داشته باشد که پاسخ گوی این سوال شود چگونه رامین جهانبگلو قادر بوده که خیل عظیمی از مردم را در جهت حمایت از انقلاب مخملین خود راهی خیابانها کند ؟ شاید دوستان در وزارت محترم رابطه ای بین رامین و اتفاقات رخ داده در اذربایجان نیز کشف کردند که بر ما پوشیده است ! عجیب نخواهد بود اگر در اعترافات تلوزیونی رامین جهانبگلو شاهد ان باشیم که اتفاقات رخ داده در اهواز و اذربایجان به انقلاب مخملین ایشان ربط داده شوند ؟ نظر به لطف دوستان وداشتن غلط نوشتاری در ساعت ۱۵:۵۵روز ۱۷ تیراصلاح شد