دوشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۵

خاور میانه در اتش

سیاست ما غیر از دیانت ماست و دیانت ما غیر از سیاست ماست و هر کدام مراتبی دارند و هر کدام سر جای خود شان هستند0کسی حق ندارد به نام دین یا عقیده ؛ مردم را به درد سر بیندازدآتش افروزان از هر نوع که باشند خیانت کارند ؛ دیگر فرق نمی کند که اسرائیل وآمریکا باشند که مردم بی گناه را در دل آتش می سوزانند و یا محرکین بی مایه و نادان باشند ما تلخی جنگ را چشیده ایم و هنوز آثار و نتایج سوء آن را مشاهده می کنیم ؛ لذا هر آنچه در راستای صلح و دوستی و حقوق بشر راستین باشد , در راستای اهداف ماست هر گونه جنگ و آتش سوزی در خاور میانه به نفع جهانخواران وآنان که رهبری جهان و حومه را در سر می پرورانند می باشد و به ضرر مات های ستم دیده است ملت عزیز به هوش آیید که زنگ خطر آویزه ای برگوشمان است اسرائیل به راحتی از نقشه ی جهان پاک نخواهد شد؟
ميرزا محمد مهرابي

برچسب‌ها: