دوشنبه، تیر ۲۶، ۱۳۸۵

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، دکتر احمدي‌نژاد در مقاطعي از سفر به استان آذربايجان شرقي، در پاسخ دادن به ابراز احساسات مردم آذربايجان، انگشت‌هاي مياني خود را جمع کرده است. حال آن‌‌که به اعتقاد اين روزنامه‌هاي خارجي، اين نماد گرگ خاکستري، مربوط به پان‌ترکيست‌هاي تجزيه‌طلب است.در حالي که عده‌اي اين حرکت رئيس‌جمهور را همنوايي با شماري از جوانان اين منطقه ارزيابي مي‌کنند، و منابع نزديک به رئيس‌جمهور هم هرگونه تأييد حرکت‌هاي غير ملي توسط دکتر احمدي‌نژاد را مردود دانسته‌اند. مرد پیر : من سکوت کنم بهتر است