سه‌شنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۵

گرگی در لباس میش

خبرهای حاکی از موفقیت امیز بودن دیدار اخیر سولانا و لاریجانی درباره فعالیتهای هسته ای ایران ودر پی ان سخنان البرادعی در نگاه اول شاید نشان از به تعویق افتادن اعمال تحریمهای همه جانبه از سوی جامعه بین الملی باشد ؟ ولی با نگاهی موشکافانه به کارنامه دزخیمان ولایت فقیه به سادگی اهدافی را که در پشت پرده توسط انان دنبال میشود میتوان دید ؟ که چیزی جز متوسل شدن به شارلاتازیم نیست که اینبار رنگ جهانی به خود گرفته پیشبرد اهداف خود با متوسل شدن به شالرلاتیزم در عرصه جهانی ؟ برای خریدن وقت در جهت رسیدن به هدف مقدس خود؟بی شک اعلام تعلیق دو ماه از سوی ایران که بدونه اشاره به زمان اغاز ان صرفا از سوی مقامات ایرانی ابراز شده ؟ هرگز مورد قبول جامعه بین الملی قرار نخواهد گرفت ؟ شاید اینگونه عوام فریبی و دروغگوی در میان جامعه داخل ایران کاربرد داشته باشد ولی هرگز مورد قبول جامعه بین الملی قرار نخواهد گرفت ؟ جناب لاریجانی و مسولان جمهوری ولایت فقیه بیشتر به گرگی می مانند که پوستین میش پوشیده است ؟! جمهوری ولایت فقیه هرگز به تعلیق غنی سازی تن در نخواهد داد ؟! چون حیات خود را در داشتن وبدست اوردن بمب نجات بخش میبیند؟ و مطمینا مذاکرات لاریجانی و سولانا حربه ای بیش برای بدست اوردن وقت بیشتر نیست ؟!