دوشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۵

اتصالات

ارهبرم ای تو وارث پیغمبرم
ای که داری اتصالات مهم در مخچه ات
توکه گفتی نایب پیغمبری
ازجمکران تا ان مقدس عنتران را رهبری
نکند اتصالاتت کمی شل گشته است
بمب زیبا در منظرت خارگشته است
یاکه محمود اندکی خل گشته است
کش تنبان اش کمی شل گشته است
یا که شلوارت کمی خیس گشته است
تو که وصلی رهبرم خیره سرم
شب جمعه اندکی در جمکران خلوت بکن
اتصالاتت را کمی محکم بکن
شاید امدادی رسد از تیر غیب
چاره جوی مشکل میمون شود

برچسب‌ها: