چهارشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۵

همبستگی برای جلوگیری از اعدام شهلا جاهید

اردشیر دولت در نوشته پیشینم پیغامی به شرح زیر نوشته بود . که کلام صادقانه اش من را مجبور کرد عین کلماتش را به نگارش درآورم ... دوست عزیز مرد پیر جان این زن هموطن ما بر پای جوخه اعذام قرار گرفته و به کمک ما انساندوستان نیازمنده که کاری برای او بکنیم تا از این مرگ حتمی رها بشه. اعدام و مجازات مرگ یکی از پست ترین نوع مجازات است و ما باید بکوشیم تا این مجازات را در ایران ریشه کن کنیم. بخصوص در سیستم جزایی فاسد رژیمی که اصلن معلوم نیست کسی واقعن گناهکاره یا بی گناه. در آمریکا تا کنون بیش از صد نفر به قتل رسیده اند که بعدن معلوم شد بی گناه بوده اند.لطفن این پتیشن را امضا کنید و در پخش ان بکوشیم تا دیر نشده. لطفن بخاطر انساندوستی.http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?Shah1029 از شما تمامی دوستانم نیز تقاضا دارم با امضای این تومار اعتراض خود را نسبت به این اعدام ابرازدارید.. جان آن می ستاند که جان داد اصل خبر..

برچسب‌ها: