سه‌شنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۵

راهکارهای محمود خان برای دنیا

درحالی که شتابان به سوی تحریمهای همه جانبه می دویم . وجناب احمدی نژاد بعداز ردوبدل کردن بوسه با هگوچاوز در هاوانا مانند کودکی دبستانی که کارنامه مردودی خود را در دست دارد. برای دومین بار قدم به جای میگزارد که حتی لیاقت دربانی ان را ندارد .چه برسد سخنرانی سخنرانی که شایداینبار انچنان هاله نوری در سازمان دیده شود که نورافشانی اش تا قرنها بر خاطره ایرانیان نقش بندد ؟ شارلاتانیزم ودروغگوی انچنان در ذهن حکمران کند ذهن ولایت فقیه نقش بسته که گویی خود نیز باورشان شده که اخرالزمان رسیده ؟ نمیدانم محمود خان در سازمان ملل چه خواهد گفت و چه راهکارهای برای اداره بهتر جهان ارایه خواهت کرد؟شاید جهانیان را دعوت به مشرف شدن به دین اسلام تشویق نماید ؟ شاید هلوکاست را تایید نماید ؟ ولی مطمینا در مورد مشکلات فاضلاب شهری طهران سخنی نخواهد گفت ؟ شاید هم از راهکارهای برای نوسازی وبهینه سازی فاضلاب سازمان ملل سخن بگویید؟