چهارشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۵

پیش به سوی نابودی ایران

احمدی نژاد نه تنها هیچ راهکاری برای خلاصی از بحران اتمی ارایه نکرد بلکه عملا با گفته های خود گام به سوی تحریمها ودر اینده ای نه چندان دور جنگ برداشت .. روزشمار نابودی رژیم ولایت فقیه بکار افتاد