چهارشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۵

نظر سنجی

در ابتدا از دوستان عزیزم که من را در انجام این کار یاری دادند کمال تشکر و سپاس را دارم .از لیلای نازنین و همچنین شیلا عزیز و بابک که همواره در کنار من بود .این نظر سنجی در مرداد ماه سال جاری توسط من و دوستان دیگر در سه شهر رشت طهران وشهسوار تهیه شده است هر چند برای انجام این نظر سنجی مشکلات زیادی متحمل شدم ولی شادمانم که توانستم بعد از گذشت چند ماه ان را منتشر کنم هرچند ممکن است این نظر سنجی با واقعیتهای اجتماعی ایران از دید دوستان سازگار نباشد و لی سعی بر این بوده که پرسش شوندگان از میان بطن جامعه و مردمان عادی انتخواب شوند ..در این نظر سنجی ده سوال مطرح شده که به ترتیب بدین شرح می باشند. تعداد پرسش شوندگان صد نفر بودند که از این تعداد تنها 20نفر حاظر شدنند که خود را معرفی کنند که اسامی نزد مرد پیر محفوظ می
باشد. از تعداد 100نفر پرس شوندگان به ترتیب 20 نفر راننده تاکسی و یا تاکسی تلفنی بوده اند.20 نفر دانشجو بیشتر ( سالهای اول) 20 نفر جوان میانگین سنی 16 تا 30 سال بیکار 14 مذکر و 6 مونث . 10 کارگر ساختمانی . 10 خانم خانه دار و همچنیین 20 نفر
از مشاغل گوناگون استاد دانشگاه .پرستار .. وغیره ..
سوالات :
1. ایا میزان درامد شما و یا سرپرست خانواده با مخارج شما تناسب دارد ؟ 98 درصد پاسخ دهنگان جواب منفی داده اند . تنها دو درصد جواب مثبت داده اند .که یکی مجرد و پرستار بوده ودیگری در بازار دو
دهنه حجره داشته ..
2. نام ریس جمهوری و نام وزیر مسکن را می دانید؟
صد درصد پرسش شوندگان نام ریس جمهوری را میدانستند .. تنها 10 درصد از پرسش شوندگان نام وزیر مسکن را می دانستند
3.ایا در اخرین انتخوابات ریاست جمهوری شرکت کرده اید؟
60 درصد پرسش شوندگان جواب منفی داده اند و 40درصد از پرسش شوندگان جواب مثبت داده اند ..
4. ایا با حمله نظامی امریکا به ایران موافقید ؟
70درصد پرسش شوندگان جواب مثبت داده اند ؟ 50 درصد از دانشجویان به این سوال جواب مثبت داده اند ؟
وهمچنیین صد درصد پرسش شوندگان بیکار جواب مثبت داده اند؟
5. ایا هدف از غنی سازی اورانیوم دست یابی به بمب اتمی است یا انرژی هسته ای ؟ 80درصد از پرسش شوندگان جوابشان بمب هسته ای بوده وتنها 20درصد انرژی هسته ای پاسخ داده اند
6. ایا با داشتن بمب هسته ای موافقید یانه ؟ 60 درصد پرسش شوندگان جواب مثبت داده اند و 40درصد منفی . تمامی کارگران ساختمانی به این سوال پاسخ مثبت داده اند ..
7. ایا به ظهور امام زمان اعتقاد دارید ؟
40 درصد جواب منفی داده اند و 10 درصد جوابی نداده اند .. و50 درصد جواب مثبت داده اند ..
8. در صورت بروز جنگ با امریکا ایا حاظر به رفتن به جبهه جنگ هستید ؟ 82 درصد جواب منفی داده اند .. 7 درصد جوابی نداده اند 11 درصد جواب مثبت داده اند ..
9. در صورت بروز جنگ با اسراییل ایا حاظر به رفتن به جبهه جنگ هستید ؟
70 درصد جواب منفی داده اند .. و7 درصد جوابی نداده اند .. 23 درصد جواب مثبت داده اند ؟
10.ایا از حکومت جمهوری اسلامی رضایت دارید ؟
70 درصد از پرس شوندگان جواب منفی داده اند . 25 درصد پاسخی نداده اند . 5 درصد جواب مثبت داده اند
..
شایان ذکر است هدف از ایجاد این نظر سنجی شخصی بوده . و بدونه وابستگی و حمایت گروه و یا حزب خاصی صورت گرفته
.