جمعه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۴

خفقان 8 مارسی

مراسم ۸ مارس امسال بر خلاف سالیان گذشته در چنین مکان برگزار شد در ساعت۲.۳۵ عصر بود که صدای کر کننده و وحشتناک .. مواد منفجره تن کلیه ساکنین و رهگزران چهار راه ولی عصر را به لرزه در اورد ..حضور لباس شخصی ها کاملا محسوس و اشکار بود ..ساعت ۳ پارک لاله .عده اندکی از زنان در دور بر رستوران پارک لاله حضور داشتند ......ساعت ۳.۳۵..عصر تعداد ماموران لباس شخصی به حدی است که نفس کشیدن سخت است.. ۳.۴۵..عصر پارک لاله ..تعداد دوربینهای لباس شخصی ها انقد زیاد است که حتی نمیشود گوشه ای پنهان شد.. در پشت درختان لباس شخصی ها ..همراه با دوربینهای بسیار مدرن خود ..هرحرکتی را فیلم برداری میکنند.. و ماموران نیروی انتظامی با گوشیهای موبایل بسیار جدید و شیک خود ..مشغول رد وبدر کردن عکسهای ..معترضین میباشند ..۴..عصر پارک لاله در همین هنگام ..گروه خبرنگاری.. اسلونی وارد معرکه میشوند .وبعداز مدتی .سبک سنگین کردن اوضاع مشغول .مصاحبه و فیلم برداری از چند زن و دختر میشوند ..نیروی انتظامی ..مداخله میکند .واز زنان و دختران .ابتدا بدونه خشونت در خواست میکند که صحنه را ترک کنند ..فشار نیرو های لباس شخصی بسیار محسوس تر از قبل به نظر میرسد ..زنجیره انسانی لباس شخصی ها کاملا مشخص و اشکار است .. بعد از مدتی کشمکش .بالاخره نیروی انتظامی موفق میشود گروه خبرنگاری و زنان ودختران معترض را به درب ورودی پارک هدایت کند ..که با اعتراض انان روبرو میشوند .. خانم مسنی که زن دیگری را با با ویلچر هدایت میکند ..به مشاجره با مامور نیروی انتظامی میپردازد .. مامور سعی در برخورد فیزیکی با خانم همراه دارد ولی تن به برخورد فیزیکی نمیدهد .۴.۳۰ عصر همه به سمت درب خروجی هدایت میشوند ..که با اعتراض زنان مواجه میشوند .. صدای داد و فریاد و شعار زنان بگوش میرسد ..در شرایطی که برای هر نفر زن تقریبا یک نیروی انتظامی و سه لباس شخصی وجود داشت ..در این بهبه خبرنگاران اسلونی یا (اسلواک )انگار مشغول به تماشای فیلم بی هیجان و خسته کننده ای هستند.. با ولعه به سیگار خود پک عمیقی میزنند که ناگهان با خواند سرود ای ایران از طرف زنان حاضر وضع به سوی در گیری فزیکی پیش میرود و. تجمع زنان در پارک لاله تا ساعتی بعد نیز ادامه پیدا کرد البته در گوشهای مختلف پارک. در همین گیر و دار یک دختر با روپوش سفید رنگ بازداشت و به قسمتی از پارک هدایت می شود .. همان ساعت پارک دانشجو .. ناگهان همه جا شلوغ میشود ..به یکباره .. کاغذها ی که به شعار های مختلف امیخته است از کیف . ساکهای زنان حاضر بیرون کشیده میشود صدای بلند گوی نیروی انتظامی به واضحی قابل شنیدن است این تجمع غیر قانونی است متفرق شوید..به یکباره صدای شعار های مختلف به گوش میرسد پلاکارد ها بیرون می ایند بعضی ها شعار جنبش زنان رامیخوانند ..نمیفهم چه میشود همه فرار میکنند دخترها فریاد میزنند .. هر کس سوی می دود .. باتوم های برقی و صدای فریاد زنان و دختران به وضوح شنیده میشود .. ولی این باتوم برقی عجب دردی دارد ؟ بنا به شنیده ها خانم سیمین بهبهانی نیز از فیض باتوم برقی و ضربات لگد نیز بهره ای میبرد .. مرد پیر نیز بازداشت میشود .. بعد از حدود یک ساعت .. در حالی که ..دوربین من ضبط وعکسهای داخل موبایل پاک کارت شناسایی بنده ضبط شد بدونه هیچ زد و خوردی ازاد شدم ..سرم خیلی در د میکند ..مابقی قضایا بعد