جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۵

دکتر در جاکارتا

This album is powered by BubbleShare - Add to my blog

منبع عکس خبرگزاری فارس البته دوستان میدانند چون از روی لباس اتفاق افتاده ؟ مشکلی ندارد ؟ البته نمیدانم قبل از اقامه نماز در مسجد جاکارتا اتفاق افتاده یا بعد؟