چهارشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۵

ایا اینجا ایران است

..... تصویر انقدر گویا هست که دستانم یاری نوشتن را ندارد .. ایا اینجا ایران است