چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۵

ظهور ملا نور الدین وهاله نورانی اش در بلاگفا

عکس حذف شد؟
این جناب ملا نورلدین به روایتی مولانا حامد نورلدوله زمانی در ولستین مشغول خدمت بود وبه الحق به ریاست وزارتخانه امور ریش
سنجی((سنجش محاسن )) منصوب شده بود . روایت دیده شدن هلال نورانی را در ایشان مطالعه فرماید ..داستان ملا نورالدین