چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۵

کی به کجا می رود

خانم عشرت شایق به سفر اجلاس نمایندگان زن جهان می رود .جناب قاضی مرتضوی به عنوان نماینده ایران به شورای حقوق بشر در سازمان ملل میرود ؟ ملت ایران هم به درک می روند ؟!