چهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۵

طرفدار

از زبان المانی چیزی سر در نمی اورم ولی جسته وگریخته در مجله اینترنتی اشپیگل متوجه شدم این بیرق حزب نژاد پرست ودست راستی (npd) که در کنار بیرق جمهوری اسلامی به طرفداری از جناب احمدی نژآد در باب انکار هلو کاست به اهتزار در اورده اند ؟! بنا به روایتی این بیرق قرار بود در جهت تشویق فوتبالیستهای عزیزمان در ولایت المان بکار برده شوند ولی نمیدانم چه شد از کلوپ هواداران نازی سر در اورد ؟!
منبع عکس(spiegel)
مقاله اشپیگل در این باره (زبان المانی