چهارشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۵

قربان ای به نام لبنان

شعله های آتش در خاورمیانه آنچنان شعله ور شده که گویی هرگز فروکش نخواهد کرد . اقدامات نابخرادانه گروهک حزب الله لبنان در گروگان گیری سربازان اسرایلی چنان واکنشی را از طرف دولت اسرایل برانگیخت که هرگز جنگ طلبان لبنانی وحامیانش تصورش را در ذهنشان نمی پرورانند .... اقدامات نامعقولانه حزب الله لبنان که به تصور کارشناسان سیاسی بی طرف با تحریک عوامل خارجی و به دستور مستقیم عوامل دخیل و پشتیبان کنندگان نظامی این گروهک شکل گرفت نا خواسته ملت فلسطین و لبنان را درگیر جنگی خونبار و دهشتناک نمود .وبازتاب سخنان مقامات امریکای و اسرایلی در خصوص حمایت جمهوری اسلامی از این گروه واستفاده این گروه از تجهیزات نظامی ساخت ایران ( موشکهای کوتاه برد فجر 3) ناخواسته ملت ایران را نیز به طور غیر مستقیم وارد این بازی خونبار می کند .جنگی که کمترین ارتباطی با منافع ملی وملت ایران(نه حکومت) دارد .جز در راستای به پیش بردن و محق کردن همان شعار قدیمی (حق مسلم ما ) گوی دولتمردان به خیال اینکه با بهره جویی از گروه حزب الله واتش افروزی های این گروه در اسرایل برای پیش برد منافع خود در امتیاز گیری از ایالات متحده و دول اروپایی در قبال پرونده هسته ای خود به منافع قابل توجه ای دست خواهند یافت . ولی واکنش غیر منتظره اسرایل باعث شد که تمامی پیش بینیهای دولتمردان جمهوری اسلامی بار دیگر نقش بر اب شود . باتوجه به حملات شدید اسرایل که عملا حزب الله لبنان را دچار شکستی مفتضاحانه کرد . که جر قربانی شدن مردم بی گناه لبنان نتیجه ای ادر بر نداشت .. وهمچنین موضع گیرهای اخیر دولتمردان جمهوری اسلامی در خصوص وقایع اخیر وحمایت گروهای موسوم به حزب الله ایران وسخنان عجیب( با توجه به محاصره هوای لبنان ) در قبال اعزام نیروهای داوطلب به منطقه واز سوی دیگر تلاش متناقض حکومت جمهوری اسلامی درجهت تبدیل وجه خود به چهره ای فرا منطقه ای و میانجیگری میان طرفین درگیر با شرایط اعلام شده از طرف اسراییلی برای اتش بس که خواستار عقب نشینی نیروهای حزب لله لبنان به 20 کیلومتری جنوب لبنان وهمچنین خلع سلاح این گروه و ازادی سربازان به گروگان گرفته شده .عملا به شکست انجامید ..چون با قبول هر یک از این شرایط اعلام شده به معنی شکست حزب الله لبنان می باشد . وبه حاکمیت چند ساله حزب الله در جنوب لبنان پایان میدهد . و موجب خلع ید حامیان این گروه از جنوب لبنان میشود . ویکی از ابزارهای فشار حامیان این گروه در مقابل اسرایل عملا از بین میرود ... درحالی که مجامع بین الملی در سکوتی معنی دار فرو رفته اند دولتمردان جمهوری اسلامی که گوی خود را سخنگوی جامعه بین الملی میداند از طرف کشورهای مسلمان به بیان سخنانی در حمایت این گروهک میپردازد این درحالی است که یکی از برزگترین حامی های این حزب در گذشته یعنی عربستان سعودی عملا در بیانیه خود با ظرافتی خاص عملیات حزب الله را محکوم نموده وصرفا به صدور بیانیه نوشته بر کاغذ از مردم لبنان حمایت کردند (نه گروه حزب الله ) عدم اعلام موضع شفاف توسط کشورهای عربی وحامیان قدیمی فلسطینیان و لبنانیان وصرفا بسنده کردن به فرستادن کمکهای داروی وضروری عملا منجر به تنها ماندن دمشق و طهران دراین فاجعه عظیم شده .دمشق که خود هنوز توسط کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متهم به ترور رفیق حریری می باشد وتنها مظنون این پرونده می باشد .طبیعتا از جنگ در لبنان خوشحال و مسرور است .روانه شدن هزاران توریست در مانده از جنگ و مردم بی دفاع بیروت دراین بهبهه سود سرشاری را نصیب دولتمردان و سود جویان سوری میکند . وهمچنین درگیر شدن جامعه بین الملی با بحران جدید خود به صورت اتوماتیک جریان ترور رفیق حریری را به صورت مقطعی به فراموشی می سپارد !! نکته دیگری که در باب این موضوع خود نمای میکند عدم برابری تسلیحات نظامی طرفین درگیر است که باعث شده بیشترین قربانیان این فاجعه خونبار از طرف لبنانی باشد .مجهز بود اسرایل به سلاحهای پیشرفته وموشکهای ضد موشک موجب ان شده (بنا به شواهد) ارهر 100 موشک ارسالی ازسوی حزب الله لبنان فقط تعداد اندکی ان هم با دقت بسیار کم به اهداف از پیش تعین شده اصابت کند ! از سوی دیگر خمپاره باران وبمباران هوای بیروت ودیگرشهرهای مهم لبنان توسط نیروهای تا دندان مسلح اسرایل لبنان را در صورت ادامه این جنگ خونین به ویرانه ای وصف ناپذیر تبدیل خواهد کرد .. سکوت جامع بین الملی و تاید تلویحی از حملات اسرایل به لبنان و وتو کردن بیانیه حمایت از لبنان توسط امریکا از عزم جامع بین الملی در جهت نابودی حزب الله خبر میدهد .گوی جامعه بین الملی همگی دست به دست هم داده اند که با قربانی کردن ملتی بی دفاع به خواستهای خود برسند . اظهارات وزیر دفاع اسرایل وتشبیه جنگ لبنان به جنگ با محور شرارت همگی خود گویای این ادعا می باشد . امیدوارم دولتمردان جمهوری اسلامی با موضع گیری درست در قبال این اتفاق خود بهانه به دست جامع بین الملی ندهد تا با بهانه از حمایت از تروریست ضمینه لشکرکشی انان را به خاک پاک میهن بدهند .ایا براستی رسیدن به انرژی هسته ای ارزش قربانی کردن ملتی را دارد . پاورقی : مرد پیر همانگونه که حمله نظامی اسرایل را به لبنان محکوم میداند . حزب الله لبنان را به جهت شروع اتش افروزی در لبنان
مقصر می داند .. عکسهای دردناک از فا جعه لبنان۱ ۲ 3 عکسها به قدری درناک و تاسف اور است که جسارت انتشارش را در مرد پیر نداشتم