سه‌شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۵

ازادی

دوشنبه نهم مرداد 1385 ازادی بعد از قریب دو هفته بازداشت عصر دیر ز ا زاد شدم از بابک عزیز بابت به روز رسانی تارنمای مرد پیر در نبود من سپاسگزارم واز اتمامی دوستانی که همواره در کنار من بودند