چهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۵

سگ بازی ممنوع

در خبرها اینچنین امده است در نامه رئیس پلیس در باره تحمیل محدودیت‌ها برای نوع لباس و سرووضع، همچنین اعلام شده بود که همراه داشتن سگ یا حیوانات خانگی دیگر ممنوع است. در واکنش به اعمال این محدویت دکتر جاوید آل داود، رئیس سازمان حمایت از حیوانات در نامه‌ای به سردار طلائی، حرکت داشتن را حق هر حیوانات زنده دانست. خانمی می‌گوید تاجای ممکن سگ خود را بیرون نمی‌آورد زیرا از دوستان خود شنیده است که سگ‌های مردم را می‌گیرند. خانم دیگر می‌گوید به خاطر همراه داشتن سگ، اتوموبیل او را نیروی انتظامی توقیف کرد، و شنیده است که همراه داشتن سگ جریمه دارد. دکتر جاوید آل داود، می‌گوید صدور حکم کار قوه قضائیه است. وی می‌گوید در نامه به سردار طلائی، یادآور شد که ممانعت بیرون آوردن سگ از خانه حتی از نظر بهداشتی مشکل‌آفرین می‌شود، و پیشنهاد کرد مقرراتی در این باره وضع شود منبع رادیو امپریالیسمی فردا مرد پیر: البته اقایان نوع سگ را مشخص نکرده اند.. سگها هار ..سگ پشم الو ..بی پشم .. کم پشم .یکه کم پشم دار ...