یکشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۸۵

درود بر تو ای سید علی
رهبر فرزانه ایران زمین
حیف نامت که نهادند علی
نشاید که نام ات نهند ادمی
گویند که تو نایب پیغمبری
اهل مکتب و منبر و منقلی
شایع افتاد در میان الاقبانان شوشتری
که تو از یک بزچران نیز کمتری
کس نداند من که دانم
از الاق شوشتری نیز کمتری گر چه گویند تو وارث پیغمبری
با انبیا اولیا تو محشری
ولی الحق که همچون ان میمون تو یک عنتزی

برچسب‌ها: ,